YouGo kan u ook adviseren. Met name bij de start van projecten, bij vastlopende projecten, bij projecten die meer processen blijken te zijn, processen die ongewenste richtingen in gaan etc. De adviezen betreffen dan bij voorbeeld de organisatie, de samenwerking, de teamvorming, de structuur en de omgang met externe partijen. Zo gewenst kan het advies gevolgd worden door een training , intervisie of persoonlijke coaching.

Hugo heeft veel projecten geleid. Succesvolle projecten en ook projecten die niet gerealiseerd konden worden. Daardoor heeft hij veel ervaring van de do’s en dont’s van projecten en processen. Vooral daar waar projecten ineens processen blijken te zijn bijvoorbeeld omdat de doelen verschuiven en de politieke besluitvorming grillig blijkt te zijn.

Advies kan ook betekenen een korte periode als procesmanager optreden om een specifiek probleem in een project of zaak op te lossen. De inzet van YouGo beweegt dan op het grensvlak van procesmanagement en mediation. Daarnaast kan YouGo ook de rol van onafhankelijk dagvoorzitter invullen.