YouGo coacht oplossingsgericht. De oplossingsgerichte aanpak werd circa 25 jaar geleden ontwikkeld in de psychotherapie door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS).
Oplossingsgericht coachen is tamelijk anders dan de meeste bekende coachingsaanpakken. Bij oplossingsgericht coachen wordt wel over problemen gesproken maar oplossingsgerichte coaches zoeken niet naar probleemoorzaken en stellen geen diagnose op. In plaats daarvan helpen zij cliënten via vragen hun gewenste situatie helder te krijgen in concrete gedragstermen. Door vervolgens te zoeken naar wat in het verleden al heeft gewerkt, doen cliënten concrete ideeën op om stapjes vooruit te zetten.
Oplossingsgericht coachen richt zich vanaf het begin op de gewenste verandering en als gecoachte blijf je de regie houden over je ontwikkeling.

Hoe mooi is het als je zelf de brug leert slaan van het schijnbaar onbereikbare naar het bereikbare met de juiste aanmoediging. Dat wil zeggen dat de focus ligt op gedrag dat je inzet om onvrede, angst of boosheid te verminderen op basis van succesvolle ervaringen uit het verleden. Dat gedrag leidt immers tot positieve ervaringen, zelfvertrouwen en groei.