Ik deug, mijn beleving van het conflict deugt en de emoties die hierbij spelen deugen.

Wanneer mediators wordt gevraagd wat hen in een mediation het meest is bijgebleven, blijkt dat steeds het moment te zijn waarop partijen ervaren dat de ander werkelijk gehoord heeft waar het hem of haar om gaat. Het gaat dus om erkenning. De essentie is echt gehoord te worden, want dan sta je ook open de ander te horen.

Mediation is eigenlijk onderhandelen maar dan onder begeleiding van een mediator.

Waarom zou je kiezen voor mediation?

  • Je wilt problemen oplossen ondanks de slechte communicatie
  • Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt je
  • Er wordt in oplossingen gedacht die toekomstgericht zijn
  • Je wilt de relatie in stand houden of in ieder geval goed afsluiten
  • Je zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische oplossing te beperkt is en vaak een winnaar en een verliezer oplevert
  • Je zoekt samen een oplossing, waardoor die beter past dan een opgelegde oplossing
  • Vanwege de geheimhouding komen zaken makkelijker aan de orde
  • Een mediation werkt sneller en is goedkoper dan een rechtszaak

Het mediationproces kent een aantal stappen. Grofweg komt het er op neer dat partijen eerst hun beleving van het verschil vertellen, daarna wordt gekeken wat de eigen behoeften zijn en tenslotte wordt de gemeenschappelijkheid van een gedragen oplossing ontwikkeld. Kortweg van jij, via ik naar wij.

YouGo’s mediation is faciliterend en oplossingsgericht. Bij faciliterende mediation zijn de neutraliteit van de mediator, de autonomie van de partijen en de creativiteit van de oplossingen het beste gewaarborgd. Er wordt gezocht naar een oplossing op basis van onderliggende belangen, niet uitsluitend op juridische standpunten. Tegelijkertijd vindt verbetering van de communicatie plaats. Het verleden wordt wel besproken, maar niet geanalyseerd. De toekomst is leidend, op basis van zaken die goed gingen in het verleden. De mediator heeft een strikt onafhankelijke rol.

Hugo heeft ervaring door jarenlange buurtbemiddeling, een vorm van mediation waarbij in korte tijd met veel emoties zaken opgelost moeten worden. Daarnaast heeft hij samen met collega’s een mediationcentrum binnen de werkgever opgezet die zeer uiteenlopende zaken heeft behandeld van arbeidsgeschillen, tot conflicten met externe partijen zoals bedrijven en burgers.