Training

YouGo’s trainingen zijn maatwerk. De opdrachtgever bepaalt wat noodzakelijk is en YouGo zal vaak in samenwerking met met C-kracht de trainingsinhoud en vorm bepalen. Concreet betekent dit dat altijd zo dicht mogelijk wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk van werken. Enige basistheorie is noodzakelijk, maar de uitvoering van praktijkoefeningen staat centraal.
YouGo heeft de meeste ervaring met trainingen op het gebied van communicatie, teams en teamvorming, projectmatig en procesmatig werken en conflicthantering. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever bestaat de training uit een aantal dagdelen. Vaak wordt afgesproken om na enkele maanden een dagdeel terug te komen om de aangeleerde vaardigheden nogmaals te toetsen aan de dagelijkse praktijk, opgetreden problemen te bespreken en het geleerde te verankeren.

Intervisie

Bij intervisie is een kleine groep mensen met eenzelfde rol of vak bezig elkaar te coachen.
Het gaat om mensen met redelijk wat ervaring en kennis in hun rol en op hun vakgebied.
Aan de hand van concreet geformuleerde en actuele dilemma’s, vraagstukken en persoonlijke knelpunten in het werk - liefst al voor een bijeenkomst gecommuniceerd - gaan zij met elkaar in gesprek. Dat gebeurt op een methodische manier, waarbij onderling respect, vertrouwen en openheid een belangrijke rol spelen. Verder gaat het er niet om dat iemand gelijk heeft of krijgt, maar dat men elkaar zaken meegeeft ter overweging. Belangrijke communicatie- vaardigheden bij intervisie zijn luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback geven en vragen. De collega’s hebben voor elkaar de tips en handvatten in huis die de brug slaan van vraag naar antwoord, van theorie naar praktijk en van probleem naar mogelijkheid.

Intervisie is puur maatwerk en versterkt als bijproduct de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers. Intervisie werkt uitsluitend als de deelnemers er zelf de waarde van inzien en de afgesproken bijeenkomsten aanwezig zijn ten behoeve van zichzelf en de anderen.
De maximumgroepsgrootte is 7 personen. Een bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur.

Een startende groep heeft baat bij een procesbegeleider. YouGo kan daarin voorzien. YouGo maakt de aanwezigen vertrouwd met de methoden, verdeelt de aandacht tussen hen en bewaakt de tijd.
Hugo heeft jarenlang verschillende intervisiegroepen begeleid en leidt nog altijd intervisiegroepen van buurtbemiddeling en vanuit zijn eigen opleiding.