YouGo

YouGo is het bedrijf van Hugo van den Berg. Als Delfts ingenieur heeft hij het langst gewerkt als projectmanager en procesmanager bij de Provincie Zuid-Holland aan het realiseren van grote infrastructurele werken. In dat vak werd hij gedreven door het zoeken naar oplossingen voor problemen. Gaandeweg ontdekte hij dat niet alles zich direct laat oplossen zoals in de techniek. Bij vraagstukken zijn meestal mensen betrokken die anders denken, voelen en willen. Vanuit dat bewustzijn verdiepte hij zich in onderliggende belangen en drijfveren van mensen en begon hij de interactie tussen mensen te managen in plaatst van zelf de inhoudelijke oplossing van een probleem te bedenken.
Hij bekwaamde zich bovendien in mediation met als doel de conflicten en belangentegenstellingen te kunnen managen rondom zijn projecten en in coaching om zijn medewerkers beter te kunnen aansturen. Van beiden heeft hij zijn nieuwe professie gemaakt.

Kenmerkend voor Hugo is zijn oplossingsgerichte aanpak van vraagstukken. Hij helpt daarmee cliënten een brug te bouwen tussen succes in het verleden en succes in de toekomst. De focus ligt daarbij op wat werkt voor je (doe dat meer) en niet op de analyse van jouw problemen (uitsluitend op: waar heb je last van?). Zijn ervaring met projecten en processen zet hij in als hij projectleiders en procesmanagers coacht.

Ieder mens heeft verandercapaciteit in zich. Om die te activeren, is soms de hulp van een derde nodig. Iemand die jouw gedachten structureert, vragen stelt, doorvraagt, aanmoedigt, vertrouwen en ruimte geeft, maar ook helpt richting te geven. YouGo biedt je die ondersteuning.

Mediation, coaching, training en intervisie hebben veel raakvlakken. Communicatie staat daarbij centraal. De juiste vragen kunnen stellen en de kunst van het luisteren zijn essentieel.

YouGo gelooft in Ubuntu, een humanistische filosofie uit Sub-Saharisch Afrika die draait om toewijding en relaties tussen mensen. Het betekent letterlijk: “Ik ben omdat wij zijn.”
Nelson Mandela was iemand die Ubuntu leefde en uitdroeg.